Vi har spesialisert oss på ombygging av flere typer SUV til varebil/grønne skilter.

Ombygging er svær prisgunstig for næringsdrivende ved at bilprisen er sterkt redusert og man får refundert mva.
Våre biler leveres med full fabrikkgaranti og med nordiske spesifikasjoner. 

Regelverket for ombygging av varebiler er stadig i endring. Vegdirektoratet innførte et nytt regelverk gjeldende fra 1. mai 2013. Kort fortalt gikk endringen ut på å kalibrere det norske regelverket med direktiver fra EU. Vi fryktet lenge at SUV-varebilene skulle bli borte og at det kun ville være mulig å kjøpe “vanlige” varebiler som Caddy, Berlingo, Transporter,osv.
Slik gikk det heldigvis ikke, og vi bygger om og leverer fortsatt flere typer SUV som varebil.

Komfort og sikkerhet er som i personbilen.
Bilene er opprinnelig produsert som personbil, men som blir ombygd til varebil med innvendig skillevegg før registrering i Norge.

Vi besørger omklassifisering av varebil til personbil,
Såfremst bilen har vært førstegangsregistrert som personbil. 

Våre biler til ombygging blir registert som personbil før de ankommer Norge.
Bilene får dermed  COC-dokumentasjon som fungerer som datagrunnlag for å gjøre en “tilbakestilling ” av bilen ved en senere anledning.
Vi kan besørge både ombygging, søknad og visning.